Aktie och ägare

Aktie och ägare

Aktien
Antal aktier: 6 899 494 Kortnamn: FRIM
ISIN Kod: SE0002269837

Aktiekapitalet i Robert Friman uppgår till 1 348 305 kronor. Aktiekapitalet i Robert Friman ska enligt bolagsordningen uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 6 500 000 aktier och högst 26 000 000 aktier.
Sedan tabellen nedan

Ägarförteckning

Aktieägare per 2017-03-31Antal aktierAndel (%)
Friman Brothers AB1 391 37320,17
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension625 3429,06
Lea Invest AB305 9184,43
Per Lindblad279 6264,05
LB Management AB 275 0003,99
Nordea Livförsäkring Sverige AB259 8283,77
Clas Göran Johnsson80 0001,16
Tommy Toustrup64 6000,94
Nordnet Pensionsförsäkring AB62 0730,9
Swedbank Försäkring60 4770,88
Övriga*3 495 25750,65
Totalt6 899 494100,00