Aktie och ägare

Aktie och ägare

Aktien
Antal aktier: 6 899 494 Kortnamn: FRIM
ISIN Kod: SE0002269837

Aktiekapitalet i Robert Friman uppgår till 1 348 305 kronor. Aktiekapitalet i Robert Friman ska enligt bolagsordningen uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 6 500 000 aktier och högst 26 000 000 aktier.
Sedan tabellen nedan

Ägarförteckning

Aktieägare per 2017-09-29Antal aktierAndel (%)
Friman Brothers AB1 391 37320,17
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension830 97412,04
Lea invest AB305 9184,43
LB Management AB 275 0003,99
Nordea Livförsäkring Sverige AB257 8283,74
Clas Göran Johnsson80 0001,16
Birger Gustafsson70 0001,01
Stefan Larsson65 2180,95
Tommy Toustrup65 0000,94
Nordnet pensionsförsäkring AB63 6880,94
Övriga*3 494 49550,65
Totalt6 899 494100,00