Investor Relations

Investor Relations

Investor Relations Kontakt

Bill Friman

+46-(0)370-332 135

ir@robertfriman.se

Informationspolicy Robert Friman International AB (publ) informationspolicy återfinns här.
Bolagsbeskrivning Robert Friman International ABs bolagsbeskrivning i samband med listningen på Nasdaq First North återfinns här

First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Identifikationskod (ISIN) Bolagets ISIN-kod (identifikationskod för bolagets aktier) är SE0002269837

Certified Adviser Partner Fondkommission AB, www.partnerfk.se