Kalendarium

Kalendarium

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport perioden april – juni 20172017-08-18
Delårsrapport perioden juli – september 20172017-11-24
Bokslutskommuniké perioden januari till december 2017 2018-02-23