Kalendarium

Kalendarium

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport perioden april – juni 20172017-08-18
Delårsrapport perioden juli – september 20172017-11-24
Extra bolagstämma se Kallelsen2018-02-16
Information inför extra bolagsstämma 2018-02-16
Bokslutskommuniké perioden januari till december 2017 2018-04-27